Olt: 10 consilierii de probaţiune sunt în grevă japoneză

0
1200

Consilierii din serviciile de probaţiune intră în grevă de avertisment. În perioada 5-7 octombrie aceştia vor înceta lucrul în intervalul orar 12.00-14.00. Protestul este provocat de refuzul guvernanţilor de a solutiona problema drepturilor salariale şi de a adopta măsuri concrete.

La nivel naţional participă la proteste peste 400 de consilieri de probaţiune, dintre care 10 sunt din Olt. Oamenii nu se plâng doar de salarii, ci şi de volumul mare de lucru. In ţară cei 688 de consilieri supraveghează 101.555 de persoane sancţionate penal cu sancţiuni alternative la pedeapsa închisorii. În repetate rânduri, Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probațiune a adus la cunoștință conducerii ministerului că problemele de natura salariala sunt grave și că trebuie găsite soluții în vederea înlăturării discriminărilor, nemaifiind acceptate amânări și tergiversări. „Deși Legea-cadru de salarizare (nr. 153/2017) și-a propus să acorde prestațiile bănești în funcție de pregătire, responsabilitate și importanța activității, putem constata că, prin aplicarea dispozițiilor noii legi de salarizare, personalul de probațiune are venituri substanțial reduse față de categorii profesionale situate pe o altă treaptă de pregătire și responsabilitate, și importanța activității (la un nivel inferior în ierarhia stabilită de legea de salarizare). Precizăm, în acest sens, că ultima evaluare a funcțiilor din sistemul de probațiune a fost efectuată în anul 2009, anterior intrării in vigoare a noilor coduri, astfel că nu s-a asigurat corespondența cu criteriile prevăzute în noua Lege de salarizare. Precizăm faptul că în prezent, la nivel național, instanțe judecătorești au recunoscut categoriei profesionale a consilierilor de probațiune atât prin hotărâri definitive, o valoare sectorială în cuantum de 605,225 lei aplicabilă retroactiv, de la data de 1.08.2016. În baza acestor sentințe, ministrul Justiției a emis OMJ-ul cu nr. 6245/C/30.12.2021, prin prisma necesitații de a elimina discriminarea de la nivelul drepturilor salariale între categoriile profesionale din cadrul familiei ocupaționale «Justiție», în sensul că OMJ a fost emis pentru judecătorii din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, tribunalelor specializate și al curților de apel, precum și ale asistenților judiciari, plecând de la argumentul că sistemului de probațiune i-a fost recunoscut un VRS de 605,225 lei (aspect care nu era în concordanță cu situația de fapt, deși dreptul la VRS de 605,225 a fost recunoscut ex lege încă din 2016 pentru toți consilierii de probațiune, dar și prin sentințe judecătorești definitive pentru mulți consilieri de probațiune). Totodată, atât prin decizia nr. 794/2016 a Curții Constituționale a României, cât și prin decizia nr. 55/2020 a înaltei Curți de Casație Justiție s-a statuat ca întreaga familie ocupațională să beneficieze de aceeași valoare de referință sectorială în cuantum de 605,225 lei. Ministrul Justiţiei şi Direcţia Naţională de Probaţiune trebuie să intre în dialog real cu reprezentanţii sindicatului, iar priorităţile – rezolvarea revendicărilor angajaţilor -, trebuie sa fie soluţionate de urgenţă“, a transmis președintele SNCSP, Andreea Faur.

Readactor: Georgeta Trușcă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here