ANUNT privind scoaterea la concurs a urmatorului post:

0
290

ANUNT

privind scoaterea la concurs a urmatorului post:

 • 1 post economist in cadrul Compartimentului  Unitatea de Implementare a  Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca  cumulativ urmatoarele conditii:

Conditii generale:

 1. Sa detina cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand  Spatiului  Economic European si domiciliul in Romania;
 2. Sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
 3. Sa indeplineasca varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 5. Sa detina o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale  eliberate de medicul de familie  sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. Sa indeplineasca conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. Sa nu fie condamnat/a definitiv  pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit
 8. Conditii specifice:
 9. a) studii superioarede lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;
 10. b) minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 11. c) abilități de comunicare;
 12. d) disponibilitate pentru lucrul peste program;
 13. e) cunoştințe operare cu softuri specializate de contabilitate; cunoştințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel); Internet Explorer;
 14. f) cunostinte de limba engleza nivel mediu
 15. g) Constituie avantaj: – experienta in implementarea a cel putin unui proiect derulat cu fonduri europene nerambursabile, in calitate de expert financiar, ofiter financiar, manager financiar etc.. – participarea si/sau absolvirea cursurilor de expert accesare fonduri europene, etc.

Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza:

 • Proba scrisa va avea loc in data de 23.02.2021, orele 13.00
 • Interviul va avea loc in data de 25.02.2021, orele 14,00

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declaratii admisi la etapa precedenta.

Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 12.02.2021, orele 12.00, la  Registratura S.C.  Compania de Apa Olt S.A. , strada Artileriei nr. 2. Relatii se pot obtine la compartimentul Resurse Umane, la nr. de telefon 0249/431.750

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here